An toàn phòng, chống dịch Covid-19 ở nơi sản xuất

Cập nhật 04/3/2021, 10:03:08

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã và đang kéo theo nhiều vấn đề, và hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp cũng nằm trong số đó. Hơn lúc nào hết, vấn đề an toàn phòng, chống dịch là yếu tố cần được đặt lên hàng đầu; nhất là tại những nơi trực tiếp sản xuất như phân xưởng, nhà máy nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại Công ty TNHH MTV Thiên Phúc Plastic ở Khu Công nghiệp Trà Đa, TP.Pleiku, bảng hướng dẫn tuyên truyền về thực hiện thông điệp 5K được dán ngay cửa ra vào phân xưởng sản xuất chính; nước rửa tay sát khuẩn được trang bị để vệ sinh khử khuẩn cho công nhân trước khi vào xưởng; và quan trọng là khoảng cách làm việc của công nhân trong xưởng cũng được đảm bảo theo quy định để phòng, chống dịch Covid-19. Với doanh nghiệp này, an toàn phòng, chống dịch trong thời điểm hiện nay cũng chính là đảm bảo an toàn lao động cho người lao động vì mục tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Ông Phan Trọng Tuyển – Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiên Phúc Plastic, Khu Công nghiệp Trà Đa, TP.Pleiku cho biết: “Phân loại ngay tại cổng và khi vào nhà máy thì có bộ phận giám sát thường xuyên nhắc nhở anh em công nhân thường xuyên mang khẩu trang, rửa tay để sát khuẩn”.

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, với không ít các doanh nghiệp, việc bố trí lao động làm việc hợp lý để vừa đảm bảo giãn cách trong phòng chống dịch, vừa đảm bảo năng suất hiệu quả công việc cũng đã được thực hiện khi công nhân đi làm lại sau tết.

Anh Nguyễn Thành Trung – Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Doveco), huyện Mang Yang cho biết: “Tình hình này thì đúng là có ảnh hưởng đến người lao động. Công ty không thể bố trí tập trung đông người sản xuất cùng một lúc được, có người lao động phải đi ca 2, ca 3. Mình vẫn giữ số lượng công nhân như thế nhưng mà mình bố trí giãn ca ra, mình bố trí rải ca ra trong cả ngày chứ không thể tập trung vào một thời điểm nữa”.

Dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến khó lường; song cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì chính sự chủ động trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của mỗi doanh nghiệp sẽ giúp các doanh nghiệp vượt qua được khó khăn; góp phần cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu kép vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch hiệu quả./.

Mỹ Tiến, Minh Trung


Lượt xem: 18

Trả lời