239 thủ tục hành chính đã được TP.Pleiku cung cấp ở mức độ 3 và 4

Cập nhật 19/5/2023, 09:05:45

Thực hiện Quy chế công bố công khai các thủ tục hành chính theo quy định, các thủ tục hành chính được TP.Pleiku niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố và 22/22 xã phường.

Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính cũng được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của UBND TP.Pleiku và trên Trang thông tin điện tử thành phần các xã, phường để công dân, tổ chức và các doanh nghiệp thuận tiện trong quá trình giao dịch. Hiện nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố được đặt tại Bưu điện tỉnh Gia Lai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 1 và mức độ 2 đạt hiệu quả tích cực. Bên cạnh đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của thành phố cũng đã được tích hợp vào Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại (https://dichvucong.gialai.gov.vn) với 239 thủ tục hành chính đã được đăng tải để phục vụ nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của người dân và doanh nghiệp. Trong đó có 07 TTHC mức độ 3 và 232 TTHC mức độ 4./.

Thiên Thanh – Duy Linh


Lượt xem:

Trả lời