19 tỉnh, thành phố được hỗ trợ tiêu thụ nông sản theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật 05/6/2020, 09:06:58

Hiện nay đã có 19 tỉnh, thành phố được hỗ trợ tiêu thụ nông sản theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 26/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2019 về chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp thực hiện trong giai đoạn 2019 – 2020 đối với 5 sản phẩm gồm: tôm thẻ chân trắng, tôm sú, trâu, bò, lúa trên địa bàn 19 tỉnh, thành, phố. Tuy nhiên,  đối với 2 sản phẩm là cà phê, tiêu tập trung lớn ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên hiện vẫn chưa được hỗ trợ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai sẽ xem xét kiến nghị với Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, mở rộng đối tượng, địa bàn thực hiện hỗ trợ tiêu thụ thêm đối với 2 sản phẩm nông sản là hồ tiêu và cà phê, giúp người nông dân được hưởng bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định trên./.

Lệ Xuân, Minh Trung


Lượt xem: 9

Trả lời