131 thư viện được công nhận đạt chuẩn

Cập nhật 21/9/2018, 16:09:40

Để khích lệ thói quen đọc sách của học sinh, việc đa dạng các hoạt động của thư viện, xây dựng thư viện thân thiện, tạo không gian đọc sách mở là mô hình đang được nhiều trường học hướng tới và sáng tạo theo những cách làm phù hợp.

Mô hình thư viện xanh ngày càng lan tỏa và nhân rộng ở các trường học không chỉ duy trì tốt phong trào đọc sách mà còn là một trong các cơ hội phát triển ngôn ngữ tốt nhất cho học sinh vùng dân tộc thiểu số. Một trong những kết quả nổi bật qua 6 năm triển khai Dự án phát triển giáo dục tại 19 trường học ở 4 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai là việc nhân rộng mô hình thư viện thân thiện ra các trường học trên toàn tỉnh. Đến nay 131 thư viện đã được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận thư viện đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Kim Châu,Thanh Sáng


Lượt xem: 19

Trả lời