12 tỷ 600 triệu đồng thực hiện Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực Y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế”

Cập nhật 19/11/2018, 10:11:33

Xác định việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế và năng lực quản lý của cán bộ y tế là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển toàn diện hệ thống y tế. Theo đó, năm 2018 từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Liên minh Châu Âu và nguồn vốn vay ưu đãi từ IDA trên 12 tỷ 600 triệu đồng, ngành y tế Gia Lai đang tập trung thực hiện Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế”.

Mục tiêu đặt ra từ nay đến cuối năm toàn tỉnh có 100% nhân lực làm việc tại Trạm  y tế xã, kể cả nhân viên chuyên trách dân số – KHHGĐ được đào tạo “chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình”; 120  bác sỹ được đào tạo định hướng siêu âm và đào tạo định hướng y học cổ truyền. Từng bước góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân  địa phương./.

 Lệ Xuân, Duy Linh


Lượt xem: 11

Trả lời