102 ý tưởng sản phẩm được các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai đăng ký đánh giá OCOP năm 2023

Cập nhật 28/2/2023, 16:02:32

Tập trung phát triển sản phẩm OCOP theo hướng liên kết chuỗi; hợp tác, liên kết từ khâu sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm để gia tăng giá trị, đáp ứng tiêu chuẩn và nhu cầu thị trường đang là hướng phát triển sản phẩm OCOP hiện nay.

Theo đó, năm 2023, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã đăng ký 102 ý tưởng sản phẩm tham gia đánh giá OCOP. Để việc thực hiện Chương trình OCOP mang lại kết quả, các địa phương cũng đã rà soát, đánh giá các sản phẩm tiềm năng trên địa bàn; tư vấn, hướng dẫn đăng ký, đánh giá, xét chọn ý tưởng sản phẩm tham gia. Dự kiến kinh phí đề xuất vốn để thực hiện Chương trình OCOP của tỉnh năm 2023 là hơn 12,1 tỷ đồng. Có thể nói, thời gian qua, Chương trình OCOP của tỉnh Gia Lai đã nhận được sự chung sức của các ngành chức năng, sự chủ động vào cuộc của các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và đang tiếp tục được các ngành chức năng, doanh nghiệp, địa phương chú trọng phát triển mới, hứa hẹn sẽ đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong thời gian tới; đưa sản phẩm OCOP Gia Lai ngày càng phát triển./.

Mỹ Tiến – Thanh Sáng


Lượt xem: 19

Trả lời