100% xã, phường trên địa bàn thị xã Ayun Pa đã triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

Cập nhật 13/2/2018, 14:02:15

Triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008, thị xã Ayun Pa đã chọn UBND phường Đoàn Kết và Sông Bờ để thực hiện thí điểm.

Với những hiệu quả bước đầu mà hệ thống này đem lại, đến nay 8/8 xã, phường trên địa bàn thị xã Ayun Pa đã khai thác và ứng dụng ISO hành chính trong việc tiếp nhận và giải quyết các loại hồ sơ, thủ tục cho công dân. Ưu điểm lớn nhất khi thực hiện ISO hành chính, đó là cụ thể hóa các quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên từng lĩnh vực, qua đó tăng tính công khai, minh bạch, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất đối với việc  tiếp nhận và giải quyết các loại hồ sơ, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, giám sát của người đứng đầu đơn vị, địa phương. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của thị xã, hướng đến nền hành chính công hiện đại./.

Thiên Thanh, Duy Linh


Lượt xem: 19

Trả lời