Xem cả làng vót đũa từ thân cau Năng Rưng cho thu nhập cao

Cập nhật 15/11/2017, 13:11:43

Tại làng Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh có nghề vót đũa từ thân cau Năng Rưng, tồn tại hàng chục năm nay mang lại thu nhập khá cho người dân.

xem ca lang vot dua tu than cau nang rung cho thu nhap cao hinh 1

xem ca lang vot dua tu than cau nang rung cho thu nhap cao hinh 2

xem ca lang vot dua tu than cau nang rung cho thu nhap cao hinh 3

xem ca lang vot dua tu than cau nang rung cho thu nhap cao hinh 4

xem ca lang vot dua tu than cau nang rung cho thu nhap cao hinh 5

xem ca lang vot dua tu than cau nang rung cho thu nhap cao hinh 6

xem ca lang vot dua tu than cau nang rung cho thu nhap cao hinh 7

xem ca lang vot dua tu than cau nang rung cho thu nhap cao hinh 8

xem ca lang vot dua tu than cau nang rung cho thu nhap cao hinh 9

xem ca lang vot dua tu than cau nang rung cho thu nhap cao hinh 10

xem ca lang vot dua tu than cau nang rung cho thu nhap cao hinh 11

xem ca lang vot dua tu than cau nang rung cho thu nhap cao hinh 12

xem ca lang vot dua tu than cau nang rung cho thu nhap cao hinh 13

xem ca lang vot dua tu than cau nang rung cho thu nhap cao hinh 14

xem ca lang vot dua tu than cau nang rung cho thu nhap cao hinh 15

xem ca lang vot dua tu than cau nang rung cho thu nhap cao hinh 16

Theo VOV


Lượt xem: 18

Trả lời