Xây dựng mô hình cửa khẩu số tại tỉnh Quảng Ninh

Cập nhật 27/9/2023, 08:09:08

Tỉnh Quảng Ninh phấn đấu xây dựng và triển khai Nền tảng cửa khẩu số trong năm 2023, là địa phương tiếp theo triển khai mô hình này sau Lạng Sơn và Lào Cai.

Nền tảng cửa khẩu số sẽ được thực hiện tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, áp dụng thí điểm tại Cửa khẩu Cầu Bắc Luân II. UBND tỉnh Quảng Ninh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất triển khai Nền tảng cửa khẩu số theo lộ trình của Tổng cục Hải quan.

Từ việc khảo sát thực hiện công tác triển khai Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu phụ Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn), Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã đối chiếu, đánh giá cụ thể các vị trí công tác của các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Cầu Bắc Luân II hiện nay để xây dựng dự thảo, phù hợp định hướng Mô hình cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh của Tổng cục Hải quan.

Theo đó, Mô hình cửa khẩu số áp dụng thí điểm tại Cửa khẩu Cầu Bắc Luân II sẽ có 2 giai đoạn. Ở giai đoạn 1 (2023-2025), phương tiện vận tải chở hàng hoá xuất nhập khẩu (XNK) khi vào khu vực cửa khẩu phải thực hiện khai báo trên Hệ thống phần mềm cửa khẩu số. Toàn bộ thông tin được chia sẻ tới các vị trí công tác của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu và kết nối với phần mềm khai báo 119 của Tổng cục Hải quan.

Phương tiện và hàng hoá XNK phải thực hiện đầy đủ thủ tục của các lực lượng chức năng mới được ra khỏi khu vực cửa khẩu. Cơ quan Hải quan quyết định hàng được phép qua khu vực giám sát khi đã hoàn thành các nghĩa vụ và thủ tục, đồng thời giám sát cho tới khi phương tiện XNK ra khỏi khu vực cửa khẩu và qua biên giới. Tới giai đoạn 2 (dự kiến từ năm 2025), mô hình sẽ kết nối, hoàn thiện theo định hướng của Tổng Cục Hải quan.

Ông Phạm Văn Minh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái cho biết, với mô hình này, cơ quan Hải quan sẽ là đơn vị chủ trì, kiểm soát Hệ thống khai báo chung và chỉ chia sẻ những tiêu chí cần thiết cho các cơ quan chức năng theo yêu cầu.

Cũng theo ông Minh: “Việc khai báo 1 lần lên Hệ thống chung sau đó chia sẻ tiêu chí khai báo sang phần mềm 119 của Tổng cục Hải quan giúp công chức Hải quan chỉ thực hiện thao tác 1 lần. Phần mềm mô hình cửa khẩu số được xây dựng đảm bảo tính mở, tính kết nối thuận lợi cho việc thực hiện chủ trương xây dựng cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh của ngành Hải quan”.


Lượt xem: 1

Trả lời