Việt Nam xuất siêu 2,7 tỷ USD nửa đầu năm 2018

Cập nhật 05/7/2018, 07:07:47

Nửa đầu năm nay, Việt Nam xuất siêu khoảng 2,7 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang nhiều thị trường đạt tăng trưởng 2 con số như EU, Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN…

Có khoảng 20 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó, nhóm hàng công nghiệp chế biến vẫn chiếm đa số với những mặt hàng chính là điện thoại, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.

Nổi bật là mức tăng trưởng xuất khẩu khối doanh nghiệp 100% vốn trong nước, ước tăng gần 20%, cao hơn mức tăng trưởng xuất khẩu chung. Đây là yếu tố quan trọng góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững.

Theo VTV


Lượt xem: 17

Trả lời