Tứ “độc” đặc sản cá cực hiếm ở miền núi, có tiền cũng khó mua

Cập nhật 25/3/2019, 07:03:52

Ở vùng núi có những loại cá đặc sản thuộc diện hàng hiếm, có tiền cũng khó kiếm, như: cá chiên, cá chạch cát, cá nhảy, cá chê canh….

tu "doc" dac san ca cuc hiem o mien nui, co tien cung kho mua hinh 1

tu "doc" dac san ca cuc hiem o mien nui, co tien cung kho mua hinh 2

tu "doc" dac san ca cuc hiem o mien nui, co tien cung kho mua hinh 3

tu "doc" dac san ca cuc hiem o mien nui, co tien cung kho mua hinh 4

tu "doc" dac san ca cuc hiem o mien nui, co tien cung kho mua hinh 5

tu "doc" dac san ca cuc hiem o mien nui, co tien cung kho mua hinh 6

tu "doc" dac san ca cuc hiem o mien nui, co tien cung kho mua hinh 7

tu "doc" dac san ca cuc hiem o mien nui, co tien cung kho mua hinh 8

tu "doc" dac san ca cuc hiem o mien nui, co tien cung kho mua hinh 9

tu "doc" dac san ca cuc hiem o mien nui, co tien cung kho mua hinh 10

tu "doc" dac san ca cuc hiem o mien nui, co tien cung kho mua hinh 11

tu "doc" dac san ca cuc hiem o mien nui, co tien cung kho mua hinh 12

tu "doc" dac san ca cuc hiem o mien nui, co tien cung kho mua hinh 13

tu "doc" dac san ca cuc hiem o mien nui, co tien cung kho mua hinh 14

tu "doc" dac san ca cuc hiem o mien nui, co tien cung kho mua hinh 15


Lượt xem: 7

Trả lời