Tăng lương cơ sở lên mức 1,39 triệu đồng/tháng từ tháng 7/2018

Cập nhật 08/1/2018, 07:01:38

Cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được tăng lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng kể từ đầu tháng 7/2018.

Đây là nội dung dự thảo nghị định của Chính phủ, quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vừa được Bộ Nội vụ lấy ý kiến.

Theo đó, nghị định cũng quy định mức lương cơ sở được dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Mức lương cơ sở áp dụng trước 2017 còn thấp, chỉ bằng thu nhập của người cận nghèo tại thành thị.

Theo VTV


Lượt xem: 15

Trả lời