Giới trẻ Việt Nam quan tâm gì tới Cách mạng công nghiệp 4.0?

Cập nhật 12/9/2018, 07:09:44

Giới trẻ không ngại rủi ro, lao động nhiệt huyết, không ngừng đưa ra ý tưởng mới, học hỏi công nghệ hiện đại để thích ứng kỷ nguyên số, gắn kết thành cộng đồng vững mạnh.

ASEAN 4.0, cơ hội có dành cho tất cả hay không? Một câu hỏi rất lớn bao trùm nhiều vấn đề mà các đại biểu tham dự Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới 2018 về ASEAN sẽ phải bàn luận rất nhiều trong 3 ngày diễn ra.

Tuy nhiên, riêng trong buổi sáng 11/9, tại hội thảo mở giữa các diễn giả và hơn 200 sinh viên từ các trường đại học, câu trả lời là CÓ! Hoàn toàn chắc chắn.

Một ASEAN 4.0 sẽ dành cho tất cả mọi người. Động lực chính cho sự thành công này không ai khác là những người trẻ và các doanh nghiệp start-up. Không khí hội thảo đầy sôi nổi, trao đổi thẳng thắn và thực tế.

Theo VTV


Lượt xem: 9

Trả lời