Chân dung 2 nhà kinh tế học người Mỹ vừa nhận giải Nobel Kinh tế 2018

Cập nhật 08/10/2018, 22:10:36

Giải Nobel Kinh tế năm 2018 vừa được trao cho hai nhà kinh tế học người Mỹ William D.Nordhaus và Paul M. Romer.

chan dung 2 nha kinh te hoc nguoi my vua nhan giai nobel kinh te 2018 hinh 1

chan dung 2 nha kinh te hoc nguoi my vua nhan giai nobel kinh te 2018 hinh 2

chan dung 2 nha kinh te hoc nguoi my vua nhan giai nobel kinh te 2018 hinh 3

chan dung 2 nha kinh te hoc nguoi my vua nhan giai nobel kinh te 2018 hinh 4

chan dung 2 nha kinh te hoc nguoi my vua nhan giai nobel kinh te 2018 hinh 5

chan dung 2 nha kinh te hoc nguoi my vua nhan giai nobel kinh te 2018 hinh 6

chan dung 2 nha kinh te hoc nguoi my vua nhan giai nobel kinh te 2018 hinh 7

chan dung 2 nha kinh te hoc nguoi my vua nhan giai nobel kinh te 2018 hinh 8

chan dung 2 nha kinh te hoc nguoi my vua nhan giai nobel kinh te 2018 hinh 9


Lượt xem: 13

Trả lời