10 nền kinh tế có mức lương cao nhất thế giới

Cập nhật 11/6/2018, 09:06:09

Viện Phát triển quản lý (IMD) xếp hạng 10 nước có mức lương trung bình cao nhất thế giới trong khối dịch vụ, gồm cả lương, tiền thưởng và các ưu đãi.

10 nen kinh te co muc luong cao nhat the gioi hinh 1

10 nen kinh te co muc luong cao nhat the gioi hinh 2

10 nen kinh te co muc luong cao nhat the gioi hinh 3

10 nen kinh te co muc luong cao nhat the gioi hinh 4

10 nen kinh te co muc luong cao nhat the gioi hinh 5

10 nen kinh te co muc luong cao nhat the gioi hinh 6

10 nen kinh te co muc luong cao nhat the gioi hinh 7

10 nen kinh te co muc luong cao nhat the gioi hinh 8

10 nen kinh te co muc luong cao nhat the gioi hinh 9

10 nen kinh te co muc luong cao nhat the gioi hinh 10


Lượt xem: 15

Trả lời