Những bức ảnh được bán với giá bằng cả gia tài của sao Hollywood

Cập nhật 09/2/2018, 13:02:50

Các tạp chí phải trả tới hàng triệu USD để có được hình ảnh độc quyền của các ngôi sao nổi tiếng.

nhung buc anh duoc ban voi gia bang ca gia tai cua sao hollywood hinh 1

nhung buc anh duoc ban voi gia bang ca gia tai cua sao hollywood hinh 2

nhung buc anh duoc ban voi gia bang ca gia tai cua sao hollywood hinh 3

nhung buc anh duoc ban voi gia bang ca gia tai cua sao hollywood hinh 4

nhung buc anh duoc ban voi gia bang ca gia tai cua sao hollywood hinh 5

nhung buc anh duoc ban voi gia bang ca gia tai cua sao hollywood hinh 6

nhung buc anh duoc ban voi gia bang ca gia tai cua sao hollywood hinh 7

nhung buc anh duoc ban voi gia bang ca gia tai cua sao hollywood hinh 8

nhung buc anh duoc ban voi gia bang ca gia tai cua sao hollywood hinh 9

nhung buc anh duoc ban voi gia bang ca gia tai cua sao hollywood hinh 10

nhung buc anh duoc ban voi gia bang ca gia tai cua sao hollywood hinh 11

Share on FacebookShare on Google+Digg thisTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Lượt xem: 5

Trả lời