Michael Owen và giấc mơ chinh phục ngành công nghiệp thời trang

Cập nhật 17/8/2018, 15:08:09

Tại sự kiện, Michael Owen đích thân mở đầu chương trình thời trang, tự tin sải bước trong bộ sưu tập yêu thích của mình.

michael owen va giac mo chinh phuc nganh cong nghiep thoi trang hinh 1

michael owen va giac mo chinh phuc nganh cong nghiep thoi trang hinh 2

michael owen va giac mo chinh phuc nganh cong nghiep thoi trang hinh 3

michael owen va giac mo chinh phuc nganh cong nghiep thoi trang hinh 4

michael owen va giac mo chinh phuc nganh cong nghiep thoi trang hinh 5

michael owen va giac mo chinh phuc nganh cong nghiep thoi trang hinh 6

michael owen va giac mo chinh phuc nganh cong nghiep thoi trang hinh 7

michael owen va giac mo chinh phuc nganh cong nghiep thoi trang hinh 8

michael owen va giac mo chinh phuc nganh cong nghiep thoi trang hinh 9

michael owen va giac mo chinh phuc nganh cong nghiep thoi trang hinh 10

michael owen va giac mo chinh phuc nganh cong nghiep thoi trang hinh 11

michael owen va giac mo chinh phuc nganh cong nghiep thoi trang hinh 12


Lượt xem: 21

Trả lời