Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Di sản thế giới

Cập nhật 23/11/2023, 06:11:15

Việt Nam đã trúng cử trở thành thành viên của Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023 – 2027 với 121/171 phiếu hợp lệ.

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc phát biểu tại phiên toàn thể Kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42

Kết quả trong khuôn khổ Kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 24 các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới (Công ước Di sản thế giới) diễn ra ngày 22/11 tại Paris, Pháp. Phiếu của Việt Nam đứng cao nhất trong nhóm 4 khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đứng thứ 2/9 nước được bầu ở 5 khu vực.

Với tư cách là thành viên của Ủy ban Di sản thế giới, Việt Nam sẽ cùng 20 quốc gia thành viên khác đảm nhận trọng trách giám sát việc thực thi Công ước; bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của 1.199 di sản thế giới trên toàn cầu. Đồng thời xem xét các tiêu chí để ghi danh di sản thế giới mới nhằm gìn giữ, phát huy, trao truyền giá trị lịch sử, văn hóa cho các thế hệ tương lai, đóng góp cho phát triển bền vững của thế giới…

Ủy ban Di sản Thế giới là một cơ quan điều hành quan trọng nhất của UNESCO, có quyền quyết định những vấn đề then chốt liên quan tới công nhận di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; xem xét, đánh giá tình trạng bảo tồn di sản thế giới trên toàn cầu; quyết định chính sách, ngân sách, chủ trương, định hướng phát triển của Công ước Di sản thế giới. Đây cũng là Công ước có số lượng thành viên lớn nhất của UNESCO với 194 quốc gia. Do đó, cuộc bầu cử để trở thành một trong 21 nước thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới luôn khó khăn và có tính cạnh tranh rất cao.

Theo VTV


Lượt xem: 3

Trả lời