Thông qua Nghị quyết cho phép chi 1.155 tỉ đồng hỗ trợ cho 414 nghìn lao động

Cập nhật 12/8/2022, 06:08:21

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ về việc cho phép tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với hơn 414 nghìn lao động với số tiền khoảng 1.155 tỷ đồng.

Chiều 11/8, tại phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết cho phép tiếp tục thực hiện việc chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết 03 đã nộp hồ sơ đúng hạn.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ về việc cho phép tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với hơn 414 nghìn lao động thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 03 đã nộp hồ sơ đề nghị theo đúng thời hạn với số tiền khoảng 1.155 tỷ đồng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan có liên quan hoàn thiện dự thảo nghị quyết, thực hiện các thủ tục trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Đề nghị Chính phủ đẩy nhanh tiến độ thực hiện Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 03 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào phiên họp tháng 9 và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, cùng với báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 30 của Quốc hội khóa XV, đồng thời Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị báo cáo Chính phủ cần nêu rõ hơn nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế. Từ đó, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan, nhất là đối với các cơ quan thực thi chính sách khi không kịp thời báo cáo và xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị thực hiện tốt hơn nữa công tác theo dõi, quản lý danh sách, cơ sở dữ liệu, dự báo và kết nối thông tin trong việc đề xuất ban hành chính sách. Chú trọng việc thông tin, tuyên truyền để người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách đúng thời hạn được tiếp cận và thụ hưởng chính sách.

Theo VTV


Lượt xem:

Trả lời