Quân ủy Trung ương tổ chức lấy phiếu tín nhiệm

Cập nhật 27/3/2019, 07:03:04

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là một trong những kênh thông tin để xem xét, đánh giá, sử dụng cán bộ.

Sáng 26/3, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương (TVQUTƯ) tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân và Hội nghị Quân ủy Trung ương (QUTW) lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Ban TVQUTƯ và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP). Dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

quan uy trung uong lay phieu tin nhiem voi uy vien ban thuong vu, thu truong hinh 1
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Hội nghị.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư QUTW, Bộ trưởng BQP chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên TVQUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT); Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên TVQUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên TVQUTƯ, đại biểu lãnh đạo các cơ quan Trung ương; các đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng; Phó chủ nhiệm TCCT; Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra QUTW; chủ nhiệm, Tổng cục trưởng, chính ủy các tổng cục; các đồng chí chính ủy, tư lệnh các quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng, quân đoàn, binh chủng, binh đoàn; các bộ tư lệnh; các đồng chí giám đốc, hiệu trưởng, chính ủy các học viện, nhà trường; trưởng ban, giám đốc, chính ủy, bí thư đảng ủy các ban, viện, bệnh viện, trung tâm trực thuộc BQP; các đồng chí Tổng giám đốc, chủ tịch các Tổng công ty, công ty trực thuộc BQP…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí là Ủy viên TVQUTƯ, Thứ trưởng BQP nhằm thực hiện Quy định số 262 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa XI về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và Quy định số 19 của Quân ủy Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy, cán bộ, chỉ huy quản lý trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Việc lấy phiếu tín nhiệm là một chủ trương đúng đắn mà Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng đã đề ra, được đông đảo đảng viên, cán bộ và nhân dân quan tâm, đồng tình, ủng hộ nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động giám sát của các tổ chức đối với cán bộ, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

quan uy trung uong lay phieu tin nhiem voi uy vien ban thuong vu, thu truong hinh 2
Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy và Quân ủy Trung ương bỏ phiếu tín nhiệm. 
Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng, làm cơ sở để cấp ủy, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng yêu cầu, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên TVQUTƯ, Thứ trưởng BQP phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý công tác cán bộ, đề cao được trách nhiệm của tập thể và cá nhân tham gia lấy phiếu tín nhiệm.

Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc, gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể, lấy kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá các mức độ tín nhiệm cán bộ; đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố, công khai tại hội nghị sẽ được sử dụng đúng mục đích, nghiêm cấm các biểu hiện lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để vận động, lôi kéo, có hành vi tác động làm sai lệch mức độ tín nhiệm, làm tổn hại uy tín của tập thể và cá nhân, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

Thời gian qua, lần đầu tiên, QUTW quy định tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí cấp ủy viên và cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp trong toàn quân. Theo kế hoạch, trong tháng 3 này, các đơn vị từ cấp cơ sở đến QUTW sẽ tổ chức xong việc lấy phiếu tín nhiệm theo quy định.

Đến nay, theo báo cáo của TCCT và theo dõi của QUTW, việc lấy phiếu tín nhiệm vừa qua của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch, đúng quy định, giúp cấp ủy các cấp có thêm thông tin để đánh giá, xem xét, bố trí, sử dụng cán bộ có phẩm chất, năng lực và tín nhiệm./.

Theo Quân đội Nhân dân


Lượt xem: 4

Trả lời