Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cần có đánh giá sức chống chịu của nền kinh tế trong diễn biến dịch COVID-19

Cập nhật 23/2/2021, 14:02:06

Sáng 23/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Chính phủ.

Tiếp tục Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cho ý kiến về về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Chính phủ, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng trong nhiệm kỳ qua, dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến khó lường, nhưng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã rất năng động, sáng tạo, quyết liệt trong quản lý điều hành, thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn theo Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Một điểm được coi là dấu ấn của nhiệm kỳ đó là Chính phủ đã tôn trọng ý kiến của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, thể hiện là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Đóng góp ý kiến cho báo cáo, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ đánh giá rõ hơn về công tác bảo đảm quốc phòng an ninh, về các nội dung đã được Quốc hội giám sát trong nhiệm kỳ.

Có ý kiến đề nghị Chính phủ cần có đánh giá về sức chống chịu của nền kinh tế trong diễn biến đại dịch COVID-19, phương hướng và các chính sách cấp bách để duy trì việc thực hiện mục tiêu kép, việc tăng cường đầu tư vào các công trình trọng điểm, nhất là về cơ sở hạ tầng.

Báo cáo cũng cần đánh giá công bằng về vai trò của công tác xây dựng pháp luật đối với những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ, cân nhắc làm rõ hơn về việc xử lý những tồn tại, hạn chế, đồng thời cần coi kết quả tích cực từ cơ chế phối hợp giữa các văn phòng là bài học quý cho nhiệm kỳ tới.

Theo VTV

Lượt xem: 5

Trả lời