Phát huy dân chủ, trí tuệ trong đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội XIII

Cập nhật 22/1/2021, 07:01:29

Công tác chuẩn bị nhân sự và văn kiện cho Đại hội XIII của Đảng đã cơ bản được hoàn tất và nhận được đánh giá cao của nhân dân.

Tại Hội nghị Trung ương 14, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII đã chính thức được thông qua. Công việc cuối cùng chuẩn bị cho sự kiện trọng Đại của dân tộc đã hoàn tất. Trước đó, các dự thảo này đã được công bộ công khai và lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân.

Trên cơ sở các ý kiến góp, cơ quan chức năng Trung ương đã tập hợp, tổng hợp, phân loại các ý kiến đóng góp từ hơn 1.400 trang và xây dựng Báo cáo tổng hợp chung với gần 200 trang để tiếp tục thảo luận, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện dự thảo văn kiện.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện cho Đại hội, nhiều ý kiến tin tưởng khi dân chủ được phát huy, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân được kết tinh trong văn kiện. Đó sẽ là cơ sở để Đại hội XIII đề ra được các quyết sách đúng đắn đưa đất nước phát triển trong thời gian tới.

“Kỳ vọng của toàn dân là mong chờ kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII là đại hội trí tuệ, đại hội đoàn kết và kỷ cương để bàn việc nước, đất nước xây dựng có tầm nhìn dài hơn” – ông Nguyễn Đức Thuận, tỉnh TT-Huế cho biết.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội nói: “Thế giới ca ngợi mình, chưa hề có một Đảng Cộng sản nào mà thông báo thông tin toàn bộ dự thảo báo cáo chính trị để cho nhân dân biết, không những là nhân dân trong nước biết mà nhân dân thế giới biết, kể cả kiều bào nước ngoài biết tham gia đóng góp ý kiến và cũng chưa có một đảng nào mà trước khi tiến hành Đại hội để chuẩn bị cho Báo cáo chính trị lại lấy ý kiến qua các hội thảo, qua các hội nghị của tất cả các tổ chức đoàn thể chính trị trong nước tham gia đóng góp ý kiến”.

Theo VTV


Lượt xem: 5

Trả lời