Ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới

Cập nhật 24/7/2021, 19:07:18

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội bầu Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Chiều 24/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới. Sau đó, các đại biểu thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Theo tờ trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021 (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV – để bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dự kiến, vào thứ 2 (26/7), Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau đó, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử và Chủ tịch nước sẽ tiến hành nghi thức tuyên thệ.

Ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV . Ảnh: VGP

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954, quê quán tại Quảng Nam. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp, trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế. Đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV, XV.

Ông Nguyễn Xuân Phúc đã giữ các chức vụ như Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau khi Nghị quyết được thông qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Theo Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nước.

Theo VTV


Lượt xem: 10

Trả lời