Dân vận – Công tác quan trọng của Đảng, khơi dậy sức mạnh to lớn nơi nhân dân

Cập nhật 16/10/2021, 06:10:35

Phương châm lấy dân làm gốc, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu, phương pháp vận động nhân dân luôn là bài học sống còn với công tác dân vận của Đảng.

15/10 là ngày truyền thống công tác dân vận – một công tác quan trọng của Đảng nhằm khơi dậy và huy động sức mạnh to lớn của nhân dân vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

91 năm qua, phương châm lấy dân làm gốc, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu và phương pháp vận động nhân dân luôn là bài học sống còn với công tác dân vận của Đảng. Càng trong khó khăn, bài học trên càng phát huy giá trị. Điều này thể hiện rõ trong những ngày cả nước căng mình chống dịch COVID-19 vừa qua.

Dân vận - Công tác quan trọng của Đảng, khơi dậy sức mạnh to lớn nơi nhân dân - Ảnh 1.

Các tổ COVID cộng đồng đã tạo nên một sức mạnh toàn dân hiệu quả việc tuyên truyền phòng chống COVID-19 đến mọi ngõ xóm. Ảnh minh họa: Hoàng Hiếu – TTXVN

Thành phố Đà Nẵng – những ngày giữa tháng 7, khi các ổ dịch mới bùng phát cũng là lúc hơn 2.200 tổ COVID-19 cộng đồng tại các khu dân cư với khoảng 10.000 thành viên tham gia được kích hoạt trở lại. Từ đây, tất cả các công việc, từ đôn đốc người dân đi xét nghiệm, tiêm chủng, đi chợ hộ và phân phối các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân đều do những con người này thực hiện.

Để hạn chế tiếp xúc, những nhóm zalo cũng đã được thiết lập. Đây là nơi tiếp nhận nhu cầu hỗ trợ, vừa là nơi cung cấp thông tin, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng chống dịch.

Gần dân, lắng nghe dân để vận động nhân dân chấp hành nghiêm các qui định phòng chống dịch là phương châm của Đà Nẵng. Đây cũng là cách để thành phố này huy động được sức mạnh to lớn từ nhân dân trong cuộc chiến với dịch bệnh. Càng trong khó khăn công tác dân vận càng thể hiện được vai trò quan trọng, nhất là trong những ngày đất nước đối mặt với đại dịch COVID-19 vừa qua.

91 năm qua, công tác dân vận đã giúp Đảng đoàn kết, tập hợp được sức mạnh to lớn nơi nhân dân. Mới đây, vấn đề này tiếp tục được khẳng định và để phát huy được vai trò, chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, Đại hội XIII yêu cầu “mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thực sự xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Theo VTV


Lượt xem: 12

Trả lời