Công tác dân vận có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng

Cập nhật 16/10/2020, 14:10:47

90 năm qua, công tác dân vận đã giúp Đảng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đoàn kết, tập hợp lực lượng nhân dân theo yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi thời kỳ cách mạng.

Kể từ khi được thành lập đến nay (15/10/1930 – 15/10/2020), công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, tháng 10/1930, Đảng đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và các nghị quyết về công nhân vận động, nông dân vận động, Cộng sản Thanh niên vận động; phụ nữ vận động; quân đội vận; vấn đề cứu tế và Hội phản đế đồng minh nhằm tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Kể từ đây, công tác dân vận chính thức trở thành một bộ phận khăng khít và quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Công tác dân vận có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng - Ảnh 1.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, xây dựng được “thế trận lòng dân” nên trong suốt 90 năm qua, trải qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân gặt hái được nhiều thắng lợi, làm nên một cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945, khai sinh ra nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; Lãnh đạo Nhân dân tiến hành hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, thu giang sơn về một mối.

Trong thời kỳ đổi mới, phát huy truyền thống 90 năm qua, công tác dân vận tiếp tục được coi trọng và có nhiều đổi mới. Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo”đã trở thành hoạt động thường xuyên của hệ thống chính trị; một phong trào vì nhân dân, hướng tới nhân dân.

Với Quân đội Nhân dân Việt Nam, phong trào này được triển khai thành những hành động rõ nét với tinh thần: “Ở đâu gian khó, hiểm nguy, ở đó luôn có bộ đội xung kích đi đầu, sát cánh cùng nhân dân”.

Với lực lượng Công an nhân dân, công tác dân vận đã góp phần xây dựng lực lượng tinh nhuệ, trong sạch, vững mạnh toàn diện, gắn bó mật thiết với nhân dân, nâng cao hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thông qua công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã phát huy cao độ sức mạnh của nhân dân, dựa vào dân, tin ở dân, gắn bó với dân theo lời Bác dạy:”Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”.

Cũng nhờ quán triệt sâu sắc quan điểm này đã giúp Đảng thông qua công tác dân vận tạo được sự đồng thuận trong toàn xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Theo VTV


Lượt xem: 5

Trả lời