Công bố bộ sách Văn kiện Đại hội XIII của Đảng với 7 ngoại ngữ

Cập nhật 25/1/2022, 06:01:59

Bộ sách xuất bản bằng 7 ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Khmer, tiếng Lào, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc.

Ông Lê Hoài Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu, giới thiệu bộ sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam với 7 ngoại ngữ. 

Chiều 24/1, Ban Đối ngoại Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố, giới thiệu bộ sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Công bố bộ sách Văn kiện Đại hội XIII của Đảng với 7 ngoại ngữ - Ảnh 1.

Lê Hoài Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tặng sách cho đại diện cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Đây là hoạt động thiết thực triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần đưa chủ trương, đường lối phát triển đất nước và chính sách đối ngoại trong nhiệm kỳ Đại hội XIII vào thực tiễn.

Cùng với bản sách giấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản điện tử bộ sách này, phục vụ độc giả miễn phí trên các website.

Theo VTV


Lượt xem: 13

Trả lời