Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ 3 Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Cập nhật 04/3/2021, 06:03:02

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các tiểu ban của Hội đồng tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND đúng tiến độ và theo quy định.

Chiều 3/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Theo báo cáo, Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương cơ bản nhất trí với dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng cơ cấu giới thiệu đại biểu Quốc hội khóa XV. Sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, số lượng ứng viên đại biểu Quốc hội cả ở Trung ương và địa phương là 1.076 người, đạt tỷ lệ 2,15 lần. Về cơ cấu đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, tổng số được phân bổ giới thiệu là 7.656 người, đạt tỷ lệ 2,06 lần.

Cùng với báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ cho tới phiên họp thứ ba, các tiểu ban cũng cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy việc giới thiệu người ứng cử, tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú và chuẩn bị cho Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai vào ngày 19/3.

Tại phiên họp, 100% thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia có mặt đã nhất trí thông qua Nghị quyết ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu tại mỗi đơn vị bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ 3 Hội đồng Bầu cử Quốc gia - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiếp tục tham mưu cho Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các tiểu ban để đôn đốc, theo dõi việc triển khai những công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử, đảm bảo đúng tiến độ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp thu ý kiến và hoàn thiện văn bản để gửi đến thành viên của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan liên quan; đồng thời tiếp tục tập trung tham mưu giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia và các tiểu ban đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các công việc cho cuộc bầu cử thời gian tới đảm bảo đúng tiến độ theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, các cơ quan Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rà soát lại những công việc theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, khẩn trương chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ về công tác bầu cử, đôn đốc, chỉ đạo công tác tiếp nhận hồ sơ, chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử và nội dung báo cáo công việc thường xuyên về Hội đồng bầu cử quốc gia.

Việc đôn đốc tiến độ, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có công văn thông báo gửi đến tất cả các cơ quan Trung ương và địa phương. Chủ tịch Quốc hội đề nghị từng cơ quan chủ động lên kế hoạch để kiểm tra, giám sát.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên cập nhật thông tin, vận hành trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan có liên quan tiến hành giám sát, kiểm tra công tác bầu cử, công tác tuyên truyền, an ninh trật tự, y tế. Ban công tác đại biểu cần tiếp thu ý kiến tại phiên họp, khẩn trương hoàn thiện các văn bản trình ký để gửi đến các cơ quan, địa phương đúng theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan tiến hành giám sát, kiểm tra công tác bầu cử ở các địa phương, các cơ quan trong tháng Ba, tháng Tư và đến trước ngày 23/5.

Nhấn mạnh việc bảo đảm công tác an ninh trật tự và y tế phục vụ cho bầu cử, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã xem xét thông qua Nghị quyết quy định về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước và nhất trí với đề nghị 184 đơn vị bầu cử cả nước. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, ngày 4/3/2021 sẽ là thời hạn cuối cùng phải công bố Nghị quyết này.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban công tác đại biểu tiếp thu ý kiến tại phiên họp và khẩn trương hoàn thiện các văn bản trình ký để gửi đến các cơ quan địa phương kịp thực hiện theo đúng theo quy định của Luật bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Công tác đại biểu và Hội đồng Bầu cử quốc gia chuẩn bị danh sách những người ứng cử thuộc diện Bộ Chính trị quản lý trình Bộ Chính trị; những người ứng cử thuộc diện Ban Bí thư quản lý thì trình Ban Bí thư và những người thuộc diện Đảng đoàn Quốc hội quản lý thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chuẩn bị trình báo cáo Ban Bí thư; ra thông báo về nhân sự chuẩn bị cho Hiệp thương theo đúng quy định của luật và việc này phải hoàn thành trước ngày 11/3, tức là chỉ còn một tuần nữa phải tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và trước 17h ngày 14/3 phải hoàn thành việc tiếp nhận và nộp hồ sơ ứng cử theo quy định của luật.

Cùng với đó, Tiểu ban Nhân sự khi tiếp nhận đơn xin ứng cử đại biểu Quốc hội của công dân thì phải kịp thời xem xét, có hướng dẫn để thực hiện theo đúng luật.

Theo VTV


Lượt xem: 5

Trả lời