Các tổ chức chính trị, xã hội góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII

Cập nhật 27/10/2020, 07:10:27

Hôm nay (26/10), nhiều tổ chức chính trị – xã hội đã tiếp tục tổ chức lấy ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

* Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trong cán bộ chủ chốt đoàn viên, thanh niên, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận Trung ương Đoàn trong sớm có cách thức và hình thức lấy ý kiến góp ý của đoàn viên, thanh niên. Nhấn mạnh thế hệ trẻ luôn là động lực phát triển trong tầm nhìn chiến lược dài hạn đề ra trong các dự thảo văn kiện, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cấp Đoàn, hội, đội tiếp tục nghiên cứu sâu, nhất là nội dung về thế hệ trẻ, thảo luận và đóng góp ý kiến tập trung cho các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần này. Tại hội nghị, nhiều điểm mới trong dự thảo các văn kiện đã được các đại biểu tham luận đóng góp ý kiến. Trong đó, định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số được thế hệ thanh niên đặc biệt quan tâm.

Các tổ chức chính trị, xã hội góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII - Ảnh 1.

Hình ảnh tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trong cán bộ chủ chốt đoàn viên, thanh niên

Không chỉ đổi mới mô hình tăng trưởng, những vấn đề về phát triển, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng những hệ giá trị chuẩn mực của người Việt Nam cũng là những điểm mới trong dự thảo các văn kiện được thế hệ trẻ quan tâm.

* Tại Hội nghị lấy ý kiến các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra sáng nay, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: việc tham gia ý kiến góp ý cho dự thảo các văn kiện tại Hội nghị chính là tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của toàn dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đánh giá cao văn kiện lần này có nhiều điểm mới, các đại biểu đã nhấn mạnh xây dựng xã hội chủ nghĩa có bổ sung những nhân tố mới là khơi dậy khát vọng phát triển dân tộc, phát huy ý chí để phát triển đất nước, xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc. Trong đó, vai trò của nhân dân được đề cao.

Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến trong đó nhấn mạnh yếu tố đoàn kết trong văn kiện, coi đây là sức mạnh của dân tộc. Dự thảo Văn kiện khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và sáng tạo sẽ là những tiền đề, nhân tố quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Theo VTV


Lượt xem: 12

Trả lời