Các quy định về cán bộ, công chức sẽ được sửa đổi, bổ sung năm 2020

Cập nhật 13/12/2019, 07:12:10

Nghị quyết 100/2019/QH14 yêu cầu Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tiến hành sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định về cán bộ, công chức.

cac quy dinh ve can bo, cong chuc se duoc sua doi, bo sung 2020 hinh 1

Lượt xem: 10

Trả lời