Bổ nhiệm nhân sự Bộ Tư pháp

Cập nhật 23/10/2017, 13:10:38

Bộ trưởng Lê Thành Long vừa trao quyết định bổ nhiệm các lãnh đạo Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tư pháp.

Theo thông tin trên Cổng TTĐT Bộ Tư pháp, chiều 20/10, tại cuộc họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, thay mặt Ban cán sự, lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trao quyết định bổ nhiệm 3 lãnh đạo Cục Kế hoạch – Tài chính.

bo truong bo tu phap bo nhiem lanh dao cuc ke hoach tai chinh hinh 1
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trao quyết định bổ nhiệm 3 lãnh đạo Cục Kế hoạch – Tài chính.

Cụ thể: Bổ nhiệm ông Phan Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng, Quyền Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính và giao ông Phan Anh Tuấn giữ Quyền Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính;

Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính;

Bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Phú, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính.

Phát biểu chúc mừng, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm nhận thức rõ hơn những khó khăn, thách thức của công tác kế hoạch – tài chính trong giai đoạn hiện nay, nỗ lực phấn đấu, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của Bộ, ngành.

Thay mặt các cán bộ mới được bổ nhiệm, ông Phan Anh Tuấn hứa sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với trọng trách được giao, đồng thời mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các đơn vị thuộc Bộ để Cục Kế hoạch – Tài chính sớm hoạt động ổn định./.

Theo VOV


Lượt xem: 10

Trả lời