Tính chất đặc biệt của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật 02/9/2019, 14:09:58

Dành bao tâm sức, tâm huyết trong 4 năm, cùng với một tư tưởng vĩ đại, một trí tuệ vượt thời gian, di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn đảng, toàn dân đã được hoàn thành và công bố trong tang lễ của Người. Văn bản mà Đảng ta, nhân dân ta gọi là Di chúc và được Người xem là “tài liệu tuyệt đối bí mật” này đặc biệt không chỉ về thời gian, bối cảnh ra đời, mà còn rất đặc biệt bởi thể thức trình bày, chủ thể viết và đối tượng, nội dung được đề cập trong đó.

  “Nhân sinh thất thập cổ lai hy” – Người thọ bảy mươi xưa nay hiếm, chính vì quan niệm nhân sinh đó cùng với tiên lượng được sức khỏe của mình mà ở tuổi 75, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bắt đầu nghĩ tới việc”để sẵn mấy lời” phòng khi có đi gặp các cụ Các Mác, Lê Nin…

Bắt đầu khởi thảo vào tháng 5/1965, nhưng đến tháng 5/1969, nghĩa là mất 4 năm Người mới hoàn thành “tài liệu tuyệt đối bí mật” – bản di chúc thiêng liêng để lại cho toàn đảng, toàn dân. Từng câu, từng chữ chứa đựng tư tưởng, trí tuệ, tình cảm và cả trách nhiệm của một vị lãnh tụ đối với đảng, nhân dân, dân tộc và đất nước.

GS,TS Hoàng Chí Bảo – Chuyên viên cao cấp, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận TW cho biết:Di chúc là một giấy tờ hợp pháp thể hiện nguyện vọng, mong muốn của một người trước khi mất. Và thường di chúc là của cá nhân dành cho những người thân, nội bộ dòng tộc, gia đình. Phân tích những điểm này để thấy được tính chất đặc biệt của “tài liệu tuyệt đối bí mật”, của”mấy lời” mà chủ tịch Hồ Chí Minh để lại trước lúc đi xa. Không dành riêng cho người thân, dòng tộc, những lời cuối cùng của Người để lại là dành cho Đảng, nhân dân, đất nước. Với Người, Tổ quốc, Đảng, nhân dân là gia đình của mình, là những người thân yêu nhất. Và tài sản mà Người để lại cho toàn đảng, toàn dân chính là tư tương vĩ đại, trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng, và “muôn vàn tình yêu thương” của một vĩ nhân mang đầy đủ phẩm chất, tinh hoa Việt Nam”.

PGS.TS Bùi Đình Phong – Giảng viên cao cấp, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cũng cho biết: “Văn phong giản dị, khúc chiết, đọc hết 4 trang”tài liệu tuyệt đối bí mật” của Người, có thể thấy rõ những lời Người để lại cho ai. Đó là Đảng, là đoàn viên thanh niên, là nhân dân lao động. Những việc Người dành trọn cả đời để phấn đấu, chăm lo và còn trăn trở, đau đáu trước lúc đi về thế giới người hiền, đó là: đoàn kết, dân chủ, là đạo đức cách mạng, là đời sống của người dân, là cuộc kháng chiến chống Mỹ đang ở giai đoạn ác liệt nhất, là phong trào cộng sản thế giới… Tất cả đều là những vấn đề hệ trọng của một đất nước, một dân tộc, chứ không phải là vấn đề của một gia đình, dòng họ mà một bản di chúc thông thường có thể chứa đựng.

 Và đây, sau tất cả những trăn trở, những lo toan, những căn dặn, Người đã gói gọn vào một câu: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Đó chính là tài sản vô giá mà Người để lại trong bản di chúc thiêng liêng, là khát vọng vĩ đại của lãnh tụ Hồ Chí Minh mà suốt 50 năm qua, Đảng ta, nhân dân ta đang từng bước hiện thực hóa”.

Thanh Huyền – Cảnh Toàn


Lượt xem: 21

Trả lời