Quảng Ngãi: Hạn hán gây thiếu nước trên diện rộng

Cập nhật 10/7/2019, 15:07:29

Hạn hán vẫn đang diễn ra trên diện rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi làm cho tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nước phục vụ tưới tiêu nông nghiệp trong vụ hè thu đang gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện lượng nước của các hồ trên địa bàn tỉnh chỉ còn khoảng 35% dung tích thiết kế. Nhiều hồ chứa chỉ còn từ 10 – 15% dung tích thiết kế. Một số hồ chứa có dung tích trữ dưới mực nước chết. Hiện đã có trên 11.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, hơn 740ha diện tích đất nông nghiệp không sản xuất được và 770 ha lúa vụ hè thu chưa gieo sạ. Trong thời gian tới, nếu tình hình nắng nóng vẫn tiếp tục diễn ra,dự kiến khoảng 13.000 ha cây trồng bị hạn. Ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung tối đa cho công tác phòng chống hạn, giảm thiệt hại do tình hình thiếu nước do hạn hán gây ra./.

Minh Huy ( Đài Quảng Ngãi)

 


Lượt xem: 8

Trả lời