Quảng Ngãi đặt mục tiêu sẽ giảm hơn 3.000 hộ nghèo ở khu vực miền núi

Cập nhật 22/2/2018, 15:02:36

Tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% số huyện nghèo của tỉnh thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Riêng năm 2018 này, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu sẽ giảm hơn 3.000 hộ nghèo ở khu vực miền núi.

Theo đó, năm 2018, Quảng Ngãi bố trí hơn 1.400 tỷ đồng cho kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong đó, tỉnh dành hơn 300 tỷ đồng để thực hiện các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và hơn 1.100 tỷ đồng thực hiện các chính sách giảm nghèo chung. Để phát huy tốt nguồn lực này, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở các vùng khó khăn. Ngoài ra, tỉnh chỉ đạo các cấp ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người nghèo nói chung và người nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn nói riêng; nêu gương, động viên, khen thưởng kịp thời những hộ nghèo điển hình trong việc thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững./.

Phi Khanh

 


Lượt xem: 13

Trả lời