Nhiều hộ dân ở Đắk Lắk tái nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều

Cập nhật 07/6/2022, 07:06:25

Cùng với cả nước, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 theo Nghị định 07 ngày 27/1/2021 của Chính phủ được 1 năm, đặt ra nhiều thách thức khi tỷ lệ hộ nghèo và tái nghèo sẽ tăng cao ở các vùng khó khăn.

Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025, tiêu chí về thu nhập, khu vực nông thôn nâng từ mức 700 ngàn đồng lên mức 1,5 triệu đồng/người/tháng, khu vực thành thị từ 900 ngàn đồng lên 2 triệu đồng/người/tháng. Việc tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản tăng từ 5 chiều – 6 chiều, vì được bổ sung dịch vụ việc làm. Thực tế, khi áp dụng mức chuẩn nghèo mới, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo sẽ tăng gấp đôi, thậm chí là gấp ba. Điều này khiến các địa phương gia tăng áp lực trong cải thiện những thiếu hụt cho người dân và tác động đến tiến độ về đích nông thôn mới.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội, trong số 5 địa phương có số hộ nghèo cao nhất cả nước có tỉnh Đắk Lắk. Riêng Đắk Lắk hiện có hơn 31.500 hộ nghèo và gần 35.000 hộ cận nghèo. Việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều mới sẽ khiến cho nhiêu hộ khó có cơ hội thoát nghèo bền vững. Đây là thử thách lớn cho địa phương để đạt được mục tiêu giảm nghèo trong giai đoạn mới./.

Trần Cường – Lâm Thành (Đài Đắk Lắk)


Lượt xem: 5

Trả lời