DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH LÀ NGỌN CỜ QUY TỤ SỨC MẠNH TOÀN DÂN TỘC 

Cập nhật 31/8/2019, 09:08:34

Sáng ngày 30/8, Lễ Quốc gia kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Trung Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh Hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong bài diễn văn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của toàn đảng, toàn dân, toàn quân  tới công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh bản Di chúc của Chủ tịch Hồ chí Minh là một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng, kết tinh tư tưởng, văn hoá, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân, người “đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.  Nêu bật những giá trị nội dung trong bản Di chúc, những vấn đề Người đặt ra thể hiện tầm cao trí tuệ uyên bác và tri thức thực tiễn hết sức phong phú, sâu sắc, nắm vững và làm chủ quy luật vận động khách quan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước NGUYỄN PHÚ TRỌNG phát biểu: “Thưa đồng bào, đồng chí,Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Trọn đời Người vì nước, vì dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người là biểu tượng, là tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng “cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư”. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã hun đúc nên sự nghiệp Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh – thời đại rực rỡ nhất, vinh quang nhất trong lịch sử dân tộc ta.

Trong những lời cuối của Di chúc, Người nói “về việc riêng”. Dù nói về việc riêng, nhưng vẫn hàm chứa trong đó biết bao suy tư, trăn trở, vẫn toát lên suy nghĩ và hành động lo cho nước, cho dân; cho thấy, Người trọn đời “chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Vĩnh biệt chúng ta, Bác không có gì dành cho riêng mình, ngoài những điều sâu sắc nhất, lớn lao nhất, vĩ đại nhất dành cho nhân dân, cho đất nước và Người chỉ tiếc nuối khi “không được phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Đó là lý tưởng chính trị, là văn hoá đạo đức và chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại những bài học lịch sử hết sức quý báu. Đó là bài học nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là bài học sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đó là bài học không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết; đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Đó là bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Đó là bài học sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước NGUYỄN PHÚ TRỌNG phát biểu: “Thưa đồng bào, đồng chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với non sông đất nước, nhân dân ta. Di chúc của Người toả sáng giá trị dân tộc và thời đại, thấm đậm văn hoá và nhân văn Hồ Chí Minh, mãi mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc, đã, đang và sẽ tiếp thêm sức mạnh, nguồn năng lượng to lớn cho Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam muôn vàn yêu quý của chúng ta. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”!

CTV Phương Mai


Lượt xem: 19

Trả lời