Đắk Xú tuyên dương các hộ tự nguyện thoát nghèo

Cập nhật 09/11/2019, 16:11:53

08 hộ trên địa bàn xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã tự nguyện viết đơn xin ra khỏi diện nghèo và không tái nghèo những năm tiếp theo vừa được UBND xã tuyên dương, khen thưởng.

Năm 2019, xã Đắk Xú đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo đạt hiệu quả tích cực. Hiện toàn xã còn 59 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,2%, giảm 0,9% so với năm 2018. Đặc biệt, qua rà soát, đã có 8 hộ tự nguyện viết đơn xin thôi diện hộ nghèo và không tái nghèo. Đây là năm xã Đắk Xú có số lượng hộ dân tự nguyện viết đơn thoát nghèo cao nhất từ trước đến nay, cũng là xã dẫn đầu của huyện Ngọc Hồi về số hộ tự nguyện thoát nghèo.

Việc xin thoát nghèo của người dân thể hiện nhận thức và hành động, ý chí nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, nhất là đối với vùng có đông đồng bào DTTS khó khăn như xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi./.

Thu Trang


Lượt xem: 46

Trả lời