Đắk Nông đã có 20 công trình thủy lợi kiệt nước

Cập nhật 25/3/2019, 21:03:07

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Đăk Nông,  đến hiện tại trên địa bàn tỉnh đã có 20 công trình thủy lợi đã xảy ra tình trạng kiệt nước khiến hơn 2.814 ha cây trồng các loại thiếu nước tưới.

Các công trình thủy lợi khô kiệt nước chủ yếu ở các huyện Đăk Mi, Krông Nô, Đăk Song và Tuy Đức. Trong số 2.814 ha cây trồng bị thiếu nước tưới thì 2.559ha có biện pháp chống hạn, diện tích có nguy cơ giảm năng suất hoặc mất trắng do không có nguồn nước bổ sung là 255 ha. Theo nhận định, từ cuối tháng 3 đến tháng 4 tình trạng khô kiệt, thiếu nước có nguy cơ xảy ra tại 43 công trình thủy lợi, ảnh hưởng khoảng 8.813 ha cây trồng các loại. Để chống hạn trong thời gian tới, đối  với các công trình thủy lợi có thể chuyển nước từ các hồ chứa khác, hoặc các sông suối, Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Đăk Nông phối hợp với các cấp chính quyền thực hiện bơm, dẫn dòng chuyển nước về hồ đã kiệt nước hoặc trực tiếp bơm tưới vào kênh mương, đồng ruộng phục vụ tưới chống hạn. Đối với các công trình thủy lợi không thể chuyển nước từ các hồ chứa khác, hoặc sông suối, đơn vị sẽ đánh giá, nhận định cụ thể khả năng của từng công trình để lắp đặt máy bơm dã chiến, bơm tận dụng phần nước trong dung tích chết, đưa nước vào cống đầu mối để dẫn về kênh mương./.

Lê Cung –  Văn Vân


Lượt xem: 20

Trả lời