Công bố đề án: “Hội An – Nhân tình thuần hậu”

Cập nhật 06/12/2018, 10:12:31

UBND TP Hội An tỉnh Quảng Nam vừa công bố đề án “Hội An – Nhân tình thuần hậu” sau một thời gian khá dài chuẩn bị.

Trở thành Di sản Văn hoá thế giới được UNESCO công nhận 19 năm trước, Hội An đã không ngừng nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản; thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm bằng chính sức hút của đặc trưng văn hoá vật thể và phi vật thể; nếp sống thuần hậu…

Cũng chính quá trình phát triển, đô thị hóa và hội nhập, tác động chi phối của cơ chế thị trường, đồng thời cũng là quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa…; Hội An cũng đã xuất hiện những va chạm giữa tốt và xấu, giữa phù hợp và chưa phù hợp, giữa những biểu hiện bất cập đối nghịch với nền nếp văn hóa truyền thống mẫu mực truyền đời của người Hội An…

Đó là lý do Hội An ban hành kế hoạch xây dựng đề án “Hội An – Nhân tình thuần hậu” theo gợi ý từ câu ca dao xưa: “Hội An đất chật người đông, nhân tình thuần hậu lá bông đủ màu”…

Đề án với trọng tâm là con người theo phương cách ứng xử bao gồm 4 nội dung chính là: Ứng xử với bản thân; Ứng xử giữa con người với con người; Ứng xử giữa con người với gia đình, dòng họ; Ứng xử giữa con người với xã hội.

 Hiền Viên – Phúc Lâm


Lượt xem: 16

Trả lời