Bắt đầu cấp thẻ căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Cập nhật 08/1/2021, 14:01:50

Chính thức từ ngày 07/01/2021, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân lưu động tại Bộ phận tiếp dân của Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

Theo đó, từ ngày 07 đến ngày 31/01, đội Hướng dẫn công tác đăng ký quản lý cư trú; cấp, quản lý CMND/căn cước công dân Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ tiến hành cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho cán bộ, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan trong tỉnh. Thẻ căn cước mới dự kiến có 20 thông tin do ngành công an quản lý, ngoài ra sẽ tích hợp dữ liệu của ngành thuế, hải quan, bảo hiểm, bằng lái và nhiều tiện ích khác. Với công nghệ mới, việc lăn tay không phải dùng mực, toàn bộ công đoạn làm căn cước mới được thực hiện bằng máy và số liệu sẽ được trực tiếp truyền về trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư./.

Đài Lâm Đồng


Lượt xem: 128

Trả lời