UBND Tỉnh – Thông báo về việc hoãn tiếp công dân

Cập nhật 31/12/2014, 15:12:10

Để tập trung thực hiện các hoạt động trước, trong và sau Tết Dương lịch, UBND tỉnh không tổ chức tiếp công dân vào sáng thứ bảy, ngày 3-1-2015. Việc tiếp công dân sẽ được tiếp tục tiến hành bình thường vào sáng thứ bảy hàng tuần, từ ngày 10-1-2015. Ủy ban Nhân dân tỉnh … Continue reading “UBND Tỉnh – Thông báo về việc hoãn tiếp công dân”

Để tập trung thực hiện các hoạt động trước, trong và sau Tết Dương lịch, UBND tỉnh không tổ chức tiếp công dân vào sáng thứ bảy, ngày 3-1-2015. Việc tiếp công dân sẽ được tiếp tục tiến hành bình thường vào sáng thứ bảy hàng tuần, từ ngày 10-1-2015.

Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị và công dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

UBND tỉnh Gia Lai


Lượt xem: 28

Trả lời