Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội Hội Chữ thập đỏ

Cập nhật 09/9/2015, 13:09:53

Năm 2016 là năm tổ chức đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai lần VI nhiệm kỳ 2016-2021.

 Để đại hội CTĐ các cấp diễn ra thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Hội Chữ thập đỏ các cấp cần chủ động, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác phát triển hội viên và tổ chức hội trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn; tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo để phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo trên địa bàn tỉnh. Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, tiết kiệm và phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tác động đến từng chi bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành từ tỉnh đến cơ sở quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ về mọi mặt để Hội Chữ thập đỏ các cấp tổ chức thành công đại hội. Thời gian đại hội CTĐ cấp cơ sở hoàn thành trong quý II/2016, cấp huyện hoàn thành trong quý III và cấp tỉnh hoàn thành trong quý IV/2016./.

 

 

BT: Kim Châu


Lượt xem: 73

Trả lời