Thông báo về việc tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh

Cập nhật 11/9/2015, 14:09:56

Đoàn đại biểu  Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh thông báo lịch tiếp công dân

Theo thông báo của Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh việc tổ chức tiếp công dân định kỳ vào buổi sáng ngày 15 hàng tháng, tuy nhiên trong tháng 9/2015 việc tiếp công dân được thực hiện 1 buổi vào lúc 7h30’ thứ hai ngày 14/9/2015 do lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội bận tham dự hội nghị quan trọng của tỉnh. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HDND tỉnh thông báo các cơ quan tổ chức, đơn vị và công dân trên địa bàn tỉnh biết thực hiện./.

 

 


Lượt xem: 38

Trả lời