Thông báo: Về việc nghỉ Tết dương lịch và treo cờ Tổ quốc

Cập nhật 31/12/2014, 13:12:13

  ​Thực hiện Thông báo số 4724/TB-LĐTBXH ngày 11/12/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết dương lịch trong toàn … Continue reading “Thông báo: Về việc nghỉ Tết dương lịch và treo cờ Tổ quốc”

 

​Thực hiện Thông báo số 4724/TB-LĐTBXH ngày 11/12/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết dương lịch trong toàn tỉnh như sau:

1. Về treo cờ Tổ quốc: Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 31/12/2014 đến hết ngày 01/01/2015.

2. Về nghỉ Tết Dương lịch:

 Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự n ghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) đi làm thứ Bảy, ngày 27/12/2014 để nghỉ tứ Sáu, ngày 02/01/2015. Như vậy, dịp nghỉ Tết Dương lịch, công chức, viên chức nghỉ liền 04 ngày, từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 04/01/2015.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần thì căn cứ và chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp đúng pháp luật.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương các cấp có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết, thực hiện; đồng thời có kế hoạch bố trí lãnh đạo và cán bộ trực bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị, công sở trong ngày nghỉ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị vũ trang có kế hoạch bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau các ngày Tết dương lịch, ngày nghỉ.

4. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai và các phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm đưa tin, tuyên tuyền rộng rãi Thông báo này.

Nhận được Thông báo này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương các cấp triển khai thực hiện./.

UBND tỉnh Gia Lai


Lượt xem: 29

Trả lời