Thông báo Truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Cập nhật 03/12/2015, 07:12:06

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945 – 10/12/2015 ) Đài PTTH Gia Lai sẽ truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai.

Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Gia Gia ngày 10/12/1945 là sự kiện lịch sử rất trọng đại và nổi bật trong đời sống chính trị của nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong nửa đầu thế kỷ 20, đánh dấu một mốc son đấu tranh cách mạng của địa phương, nhìn lại chặng đường lịch sử 70 năm đã qua với vai trò của mình Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo nhân dân, lực lượng vũ trang kiên trung, bất khuất, chiến đấu anh dũng chống kẻ thù xâm lược giành độc lập dân tộc và cùng chung sức xây dựng Gia Lai ngày càng có bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực:  Chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai 10/12/1945 – 10/12/2015 Đài PTTH Gia Lai sẽ truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai do Tỉnh Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Gia Lai tổ chức bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 4/12/2015 trên kênh Truyền hình Gia Lai , mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.

Đài PTTH Gia lai


Lượt xem: 38

Trả lời