Thông báo treo cờ Tổ Quốc

Cập nhật 31/8/2015, 15:08:07

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Cánh mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9 

UBND tỉnh  thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ Quốc nhân dịp Quốc khánh, theo đó, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và hộ gia đình thực hiện treo cờ Tổ quốc nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kể từ chiều ngày 1.9 đến hết ngày 2.9.2015. Công chức, viên chức và người lao động được nghỉ lễ nhân dịp Ngày Quốc khánh vào ngày 2.9.2015/.

UBND Tỉnh


Lượt xem: 49

Trả lời