Thông báo nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc

Cập nhật 28/12/2015, 09:12:16

   UBND tỉnh Gia Lai thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2016 trong toàn tỉnh như sau:    Về treo cờ Tổ quốc: Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 31/12/2015 đến hết ngày 01/01/2016.   … Continue reading “Thông báo nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc”

   UBND tỉnh Gia Lai thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2016 trong toàn tỉnh như sau:

   Về treo cờ Tổ quốc: Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 31/12/2015 đến hết ngày 01/01/2016.

  Về nghỉ Tết Dương lịch: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội được nghỉ làm việc vào thứ sáu (ngày 01/01/2016). Theo đó, Tết Dương lịch năm nay công chức, viên chức sẽ được nghỉ liền ba ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật (tức từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 03/01/2016). Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ Tết Dương lịch cố định 2 ngày cuối tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật, đảm bảo phục vụ nhân dân khi có nhu cầu. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương các cấp có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết, thực hiện; đồng thời có kế hoạch bố trí lãnh đạo và cán bộ trực bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị, công sở trong các ngày nghỉ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị vũ trang có kế hoạch bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau các ngày Tết Dương lịch, ngày nghỉ./.

UBND tỉnh Gia Lai


Lượt xem: 30

Trả lời