Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại HN sơ kết công tác 2 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2016

Cập nhật 12/3/2016, 10:03:06

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 18, thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác 2 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2016. 

 Theo đó, trong 2 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ; thu ngân sách Nhà nước tăng so với cùng kỳ; Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 được chuẩn bị chu đáo và triển khai thực hiện tốt…Tuy nhiên, tình hình thời tiết diễn biến phúc tạp, hạn hán xảy ra trên diện rộng, giá cả mặt hàng nông sản chủ lực xuống thấp…

 Trên cơ sở những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế trong công tác triển khai, điều hành, trong tháng 3/2016 và những tháng tiếp theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó cần chú ý một số nhiệm vụ chủ yếu như: Phối hợp triển khai tốt các nhiệm vụ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, quán xuyến và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả, hiệu quả hoạt động….; Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính; thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư… Đồng chí Chủ tịch UBDN tỉnh cũng chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai quyết liệt công tác phòng chống hạn hán; thành lập các đoàn kiểm tra, nắm bắt tình hình hàng ngày, triển khai các biện pháp khắc phục, hạn chế đến mức thấp nhất hiệt hại do thiên tai gây ra. Xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, của từng sở, ngành, đại phương, đơn vị.

 

BT: Lê Thư


Lượt xem: 27

Trả lời