THÔNG BÁO Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Cập nhật 28/5/2020, 07:05:23

Tính đến ngày hôm nay (28/5/2020) trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai một số nơi có mưa, nhưng nguy cơ xảy ra cháy rừng còn rất cao, cụ thể như sau:

– Các huyện (Chư Păh, Ia Grai, Đak Đoa, Mang Yang) và thành phố Pleiku đang ở cấp IV (cấp nguy hiểm);

– Các huyện, thị xã còn lại trên địa bàn tỉnh đang ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng của tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc chính quyền cấp xã, chủ rừng, lực lượng Kiểm lâm thực hiện nghiêm túc việc tuần tra canh gác lửa rừng 24/24 giờ;triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng;huy động lực lượng chữa cháy rừng khi đám cháy mới phát sinh; báo cáo ngay cho Chi cục Kiểm lâm để có biện pháp ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra./.

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC KIỂM LÂM

 Nguyễn Duy Lân


Lượt xem: 9

Trả lời