THÔNG BÁO CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG 29-4-2-2022

Cập nhật 29/4/2022, 08:04:13

Theo tin từ chi cục kiểm lâm, tính đến ngày hôm nay ( 29/04/2022 ), các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng: Huyện KBang, Đăk Pơ, Kông Chro, thị xã An Khê đang ở cấp III, cấp cao. … Continue reading “THÔNG BÁO CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG 29-4-2-2022”

Theo tin từ chi cục kiểm lâm, tính đến ngày hôm nay ( 29/04/2022 ), các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng:

Huyện KBang, Đăk Pơ, Kông Chro, thị xã An Khê đang ở cấp III, cấp cao.

Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng của tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc chính quyền cấp xã, chủ rừng, lực lượng Kiểm lâm thực hiện nghiêm túc việc tuần tra canh gác lửa rừng 24/24 giờ; triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; huy động lực lượng chữa cháy rừng khi đám cháy mới phát sinh; báo cáo ngay cho Chi cục Kiểm lâm để có biện pháp ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.


Lượt xem: 1

Trả lời