Tăng cường công tác quản lý, và việc tổ chức lễ hội năm 2016

Cập nhật 04/2/2016, 13:02:31

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh, các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý lễ hội năm 2016.

 Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo tổ chức quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị địa phương trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về việc tổ chức lễ hội năm 2016. Không sử dụng thời gian làm việc, xe công đi lễ hội, trừ trường hợp được phân công thực thi nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức lễ hội phải có kế hoạch, chương trình tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân và du khách khi tham gia lễ hội. Không để các vật ngoại lai , không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam trong các khu di tích, thờ tự…Văn bản cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các đơn vị truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác lễ hội. Tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau lễ hội, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm diễn ra trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn./.

 

 

 

BT: Lê Thư


Lượt xem: 51

Trả lời